Metallerna i vår vardag
från fynd till grej

Årskurs 4-6 2 x halvklass

Tid: 120 minuter

Bokningsbart: Hela läsåret

Innehåll: Efter gemensam inledning kring temat delas klassen i två delar. Den ena halvklassen börjar med att två och två jobba med programmering av förarlösa lastmaskiner (EV3-robotar) i gruvmiljö. Den andra halvklassen jobbar samtidigt laborativt med prospektering, metallers egenskaper och dess användning samt hur vi återvinner värdefulla metaller från elektronikskrot.

Kopplingar till läroplan:
Metallerna i vår vardag läroplanskopplingar

Tips på förberedelser och efterarbete:
Förberedelse och efterarbete Metallerna i vår vardag

Skolprogrammets innehåll är kopplat till Globala målen

 

Välj en tid i Kalendern:
Loading

När ni valt datum och tid ovan fyller ni i nedan mer information om ert besök hos oss.

OBS Notera att vi i denna bokning har reserverat en tid hos oss med viss marginal, även om er bokade aktivitet tar mindre tid. Ange den tid som ni räknar med att anlända i fältet "Ankomsttid" nedan, så underlättar ni vår planering av ert besök.

Om medhavd mat, vill ni låna porslin och bestick från caféet? Tänk på sopberget!

Vi kontaktar er om ni markerat att ni behöver buss.

Ja tack, jag vill gärna få Exploratoriets skolnyhetsbrev, ca 3-5 gånger per läsår:

Då formuläret skickas in sparas uppgifterna endast för ovanstående ändamål. Väljer du att få Exploratoriets skolnyhetsbrev sparas din mailadress i vårt system och din mailadress används endast i detta syfte. Uppgifterna kommer bara sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet.

Om jag ångrar mitt samtycke eller har andra frågor kring behandlingen av mina personuppgifter går det bra att kontakta oss på info@exploratoriet.se